Wat is Poetry Slam?

Poetry Slam is de competitieve versie van performance dichtkunst. De nadruk ligt hierbij zowel op het schrijven als op het performen. Binnen een bepaalde tijd (vaak 3 minuten) en in een aantal rondes dragen de dichters hun werk voor met het nodige gevoel voor podium en ritmiek. Het publiek en/of een jury bepalen welke slamdichter de beste is. De slammer mag geen gebruik maken van voorwerpen, kostuums of muziekinstrumenten en wie plagieert is het podium niet weerd.